AFTALE PÅ PLADS MELLEM FCA OG AUTEL – CEPELO Tools